Prospectiuni
Prospectiuni
Ro
Personal Data Protection
Prospectiuni
Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita

Potrivit Regulamentului UE 679/2016 beneficiaţi de:

  • dreptul de acces; puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării.
  • dreptul la rectificarea datelor; puteți să ne solicitati să modificam datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.
  • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat"); puteți solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie sterse conform legislației relevante.
  • dreptul la restricționarea prelucrării; în anumite condiții (daca persoana vizata contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegala, dacă datele sunt solicitate opentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; sau dacă vă opuneți prelucrării datelor) puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale.
  • dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
  • dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de pofiluri; vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică.
  • dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ.
  • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile.
  • dreptul la o cale de atac judiciară; dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere
  • dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor dvs cu caracter personal.

Pentru informații sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă puteti adresa Responsabilului cu Protecția Datelor la adresa de e-mail dpo@prospectiuni.com si la nr. de telefon: 0744592815.

GDPR Prospectiuni Policy

Using cookies

Cookies are small text files which are saved in your browser history. Cookies do not harm your computer, do not contain viruses and can be deactivated by configuring your browser (for Chrome, choose Settings, then at the bottom of the page click Advanced. Under Privacy and security choose Content Settings and click Cookies.)

www.prospectiuni.ro contains cookies, which we use for statistical purposes. This website may set cookies in order to measure traffic: we count the number of visitors and track the pages they view - to determine, for example, the pages with most views.

For more information or requets according to GDPR, you can contact the Data Protection Officer at the e-mail address: dpo@prospectiuni.com, or call: 0744592815