Prospectiuni
En
Contact
Sediu principal
Strada Caransebeş nr. 1
012271 Bucureşti, România
Telefon: +40 21 404 28 00
Fax: +40 21 319 66 56
Email: office@prospectiuni.ro
Contracte/Vanzari/Preturi
Telefon: +40 21 404 28 30
+40 21 404 28 00, int. 2130
Fax: +40 21 319 66 56
Email: sales@prospectiuni.ro
Comunicare si PR
Telefon: +40 21 319 66 60, int. 2103
Fax: +40 21 319 66 56
Email: media@prospectiuni.com
Resurse umane
Telefon: +40 21 404 28 45
+40 21 404 28 00, int. 2245
Fax: +40 21 319 66 56
Email: resurseumane@prospectiuni.ro
Recrutare
Telefon: +40 21 319 66 60, int. 2140
Fax: +40 21 319 66 00
Email: recrutare@prospectiuni.ro
Date companie
Denumirea societăţii: PROSPECŢIUNI S.A.
Sediul social: Str. Caransebeş, nr. 1, Sector 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: R. 1552801
Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerţului: J40/4072/1991
Capital social subscris şi vărsat: 71.804.872,50 lei
Formular de contact