Prospectiuni
Prospectiuni
En
Prospectiuni
Aplicatii electrometrice

Explorari pentru petrol si gaze

metoda rezistivităţii este frecvent utilizată împreună cu prospecţiunea magnetotelurică pentru adâncimi mici (până la 10m).

Metale

Masive: Gravimetrie; Magnetometrie; Polarizaţie indusă Diseminate: Polarizaţie indusă; Magnetometrie • Metale preţioase: Magnetometrie; Polarizaţie indusă • Cărbune: Rezistivitate; Polarizaţie indusă • Sare: Gravimetrie; Rezistivitate; Magnetometrie

Aplicatii in domeniul ingineriei

 • Determinarea grosimii formaţiunilor folosind metoda rezistivităţii
 • Hărţi cu adâncimea fundamentului şi de litologie folosind metoda rezistivităţii şi a polarizaţiei induse
 • Stabilirea traseului optim pentru drumuri, căi ferate, linii electrice sau conducte, folosind metoda rezistivităţii
 • Evaluarea materialelor de construcţii (nisip, pietriş, argila), utilizând măsurători de rezistivitate, polarizaţie indusa şi magnetometrice
 • Evaluarea acţiunii corozive a solului asupra conductelor folosind metoda rezistivităţii
 • Detectarea conductelor metalice şi a altor obiecte îngropate, folosind metodele magnetice, Misse a la Mase şi rezistivitate.
 • Studiul coroziunii pe conductele metalice îngropate (metoda potenţialului natural).

Aplicatii in hidrogeologie

 • Evaluarea porozităţii şi a capacităţii de filtrare a rocilor, folosind metoda rezistivităţii şi a polarizaţiei induse
 • Cartografierea paleo-văilor îngropate, folosind metoda rezistivităţii, a polarizaţiei induse şi a polarizaţiei naturale
 • Determinarea direcţiei şi a vitezei de deplasare a apei subterane, utilizând metodele Misse a la Masse şi Rezistivitate.
 • Identificarea zonelor de apă sărată în acvifere, folosind metoda rezistivităţii şi a polarizaţiei induse
 • Probleme de morfologie carstică, folosind metoda rezistivităţii, a polarizaţiei induse şi Misse a la Masse

Achizitia datelor in teren

Serviciile sunt realizate la cele mai înalte standarde internaţionale şi includ:

 • Evaluarea prospecţiunilor geofizice şi proiectarea lucrărilor
 • Recunoaşterea zonei şi lucrări topografice
 • Achiziţia datelor în teren, urmărirea producţiei şi asigurarea calităţii datelor
 • Procesare în teren pentru asigurarea calităţii datelor
 • Întreţinerea echipamentelor
 • Procesarea şi interpretarea datelor geofizice se realizează atât în teren cât şi la sediul din Bucureşti
 • Se respectă normele QHS&E în conformitate cu standardele specifice.

Aparatura

IRIS Instruments Elrec Pro Unit - Resistivity şi IP Receiver cu transmiţătoare de 50 -2500 W, pentru metode în curent continuu : Rezistivitate; Polarizaţie Indusă; Misse a la Masse; Polarizaţie Naturală.

Procesarea datelor

Datele primare sunt procesate cu:

 • GEOSYSTEM WinGLink® folosit pentru procesarea datelor din măsurători obţinute prin metoda magnetotelurica şi rezistivităţii (Sondaje Electrice Verticale) ca şi a celor gravimetrice şi magnetometrice
 • AUTODESK AutoCAD® Map 3D and Civil 3D folosit pentru proiecte CAD şi GIS
 • AUTODESK AutoCAD® Raster Design folosit pentru proiecte CAD şi GIS
 • GOLDEN SOFTWARE Surfer® 8 folosit pentru procesarea diferitelor date

Interpretarea rezultatelor

Include:

 • Corelarea şi integrarea informaţiilor geofizice şi geologice
 • Interpretare litho-structurală
 • Evidenţierea structurilor ce apar în modelele 2D şi/sau 3D, şi care ar putea reprezenta acumulări potenţiale de minereuri metalice şi ne-metalice, apa şi hidrocarburi (corelat cu metoda magnetotelurica).
 • Rezultatele prospecţiunilor electrometrice sunt prezentate beneficiarului într-un raport complet, care include hărţi, profile şi secţiuni transversale cu modelari pentru adâncimi, grosimi şi caracteristici fizice ale structurilor subterane. Toate rapoartele / prezentările sunt adaptate cerinţelor clienţilor