Prospectiuni
Prospectiuni
En
Prospectiuni Geologice
Prospectiuni
geologice

Prospecţiuni efectuează următoarele tipuri de cercetări geologice, atat in Romania cat si pe plan international:

  • Cartari geologice la scari de mic si mare detaliu (1:25000, 1:10000, 1:5000 & 1:2000);
  • Proiecte de prospectiune si de explorare pentru identificarea de acumulari de substante minerale solide;
  • Prospectiuni geologice de mic si mare detaliu pentru evaluarea potentialului in resurse minerale solide de toate tipurile, in diverse contexte litologice si structurale;
  • Explorari geologice pentru conturarea si evaluarea resurselor de substante minerale solide, cu lucrari miniere de suprafata, foraje de mica si medie adancime, lucrari miniere subterane, evaluari preliminare de resurse/rezerve;
  • Expertizeaza potentialul in resurse minerale al unor areale neinvestigate/slab investigate geologic; expertizeaza documentatii geologice de prospectiune si explorare; realizeaza sinteze geologice ale documentatiilor geologice complexe anterioare;
  • Elaboreaza documentatii geologice de evaluare a resurselor/rezervelor de substante minerale solide cercetate prin explorare detaliata, studii de fezabilitate, planuri de dezvoltare a exploatarii miniere, studii de impact asupra mediului, planuri de reducere a impactului asupra mediului, studii de impact social si planuri de reducere a impactului social etc.