Prospectiuni
Prospectiuni
En
Prospectiuni
Aplicatii gravimetrice

Petrol şi gaze: prospecţiunea gravimetrica este folosita independent, sau impreuna cu metodele magnetotelurica şi magnetica, pentru a determina locaţia şi dimensiunea structurilor care conţin acumulari de hidrocarburi

Metale: prospecţiunea gravimetrică combinată cu prospecţiunea magnetometrica

Fier: prospecţiunea magnetometrică combinată cu prospecţiunea gravimetrică

Sare: prospecţiune gravimetrica, de rezistivitate, magnetometrică

Alte aplicaţii:prospecţiunea gravimetrica poate fi folosită pentru localizarea zonelor bogate în fier în halda de zgura

Hidrogeologie: determinarea structurilor majore care pot indica locaţia acviferelor

Masurarea datelor in teren

Serviciile sunt realizate la cele mai înalte standarde internaţionale şi includ:

 • Evaluarea prospecţiunilor geofizice şi proiectarea lucrărilor
 • Recunoaşterea zonei şi lucrări topografice
 • Achiziţia datelor în teren, urmărirea producţiei şi asigurarea calităţii datelor
 • Procesare în teren pentru asigurarea calităţii datelor
 • Întreţinerea echipamentelor
 • Procesarea şi interpretarea datelor geofizice în teren
 • Se respecta normele QHS&E în conformitate cu standardele specifice.

Aparatura de teren

LaCoste Romberg Model G Gravity Meter. Caracteristici: Range: 7000 milligal. Accuracy: 0.04 milligal. Repeatability: 0.01 milligal. Drift: 1.0 milligal pe luna sau mai putin.

Procesarea datelor

Procesarea datelor gravimetrice se efectuează cu ajutorul programelor:

 • GEOSOFT Oasis montaj®
 • GEOSOFT GM-SYS®
 • GEOSYSTEM WinGLink®
 • AUTODESK AutoCAD® Map 3D and Civil 3D folosit pentru proiecte CAD si GIS
 • AUTODESK AutoCAD® Raster Design folosit pentru proiecte CAD si GIS
 • GOLDEN SOFTWARE Surfer® 8 folosit pentru procesarea diferitelor tipuri de date

Cu ajutorul acestor aplicaţii se pot procesa sau re-procesa volume mari de date.

Interpretarea rezultatelor

Include:

 • Corelarea şi integrarea informaţiilor geofizice şi geologice
 • Interpretare litho-structurală
 • Evidenţierea structurilor ce apar în modele 2D şi/sau 3D, care pot reprezenta acumulări potenţiale de minerale metalice sau nemetalice, apă sau hidrocarburi.
 • Rezultatele prospecţiunii gravimetrice sunt prezentate sub formă de raport complet, care contine harti cu izolinii, profile şi sectiuni pentru diferite adancimi, grosimi şi caracteristici fizice ale structurilor subterane. Toate rapoartele/prezentările se intocmesc în conformitate cu solicitările beneficiarilor.